IMG_0122bis

Mere nordisk samarbejde

Mere end 50 unge plus eksterne gæster lagde vejen forbi konferencen Mulighedernes Norden. Konferencen satte fokus på unges mobilitet i Norden, og deltagerne diskuterede hvordan vi kan øge unges mobilitet, hvilke barrierer der hæmmer mobiliteten og hvordan de nordiske lande bedst kan samarbejde om at fjerne dem. Konklusionen fra de unge var klokkeklar og entydig: […]

Læs mere

Arsanerit-42

NSU’s styrelse på skrump

I weekenden den 13.-14. november 2015 afholdt NSU styremøde og ekstraordinært årsmøde i København. Her tog årsmødedeltagerne beslutning om flere væsentlige ændringer i NSU’s styreform. Den mest markante ændring handler om styrelsens størrelse. Fremover består NSU’s styrelse af en formand, 4 faste medlemmer og 3 suppleanter, dvs. ialt 8 personer. Hvert land/selvstyreområde vælger én repræsentant, […]

Læs mere

Pia Nurmio-Perälä

NSU går til filmen!

Man får sjældent mulighed for at gå til filmen som (næsten) 70-årig, men det har NSU nu fået fornøjelsen af! Det nordiske støtteprogram Nordbuk har lavet en række kortfilm som præsenterer forskellige organisationer og projekter rundt om i Norden, der har fået støtte fra Nordbuk. NSU spiller sammen med Ungdommens Nordiske Råd hovedrollen i filmen […]

Læs mere